ALGIRDO  SKAITYMAI

Nuo 2016 m. sausio 26 dienos vyksta šie „Algirdo Skaitymų“ renginiai:

1.  2016 01 26 diskusija Kauno įgulos karininkų Ramovėje:
     Pagonybė ir katalikybė Lietuvoje.
     Moderatorius:  majoras Donatas Mazurkevičius
     Garbės pranešėjas:  Aleksandras Žarskus
     Pranešėjas:  d-ras Letas Palmaitis
     Oponentas:  doc. d-ras Nerijus Čepulis
     Aktyviauasiai oponuoja iš salės:  Kęstutis Račkaitis, Antanas Andziulis

2.  2016 03 08 pranešimai Kauno įgulos karininkų Ramovėje:
     Monoteizmas ir lietuviška savimonė.
     Letas Palmaitis, Archajinis baltų monoteizmas: Algirdo Patacko įžvalgos.
     Aleksandras Žarskus, Lietuviška savimonė ir religija.
     Moderatorius:  majoras Donatas Mazurkevičius
     Oponentai ir diskusijų dalyviai:  Nerijus Čepulis, Antanas Andziulis

3.  2016 05 18 paskaita Kauno įgulos karininkų Ramovėje:
     Prof. d-ras Vaidutis Kučinskas, VU, Genetika ir tautos kilmė.

4.  2016 06 01 pranešimai Kauno įgulos karininkų Ramovėje:
     Įvykiai Ukrainoje Lietuvos saugumo kontekste.
    
Pranešėjai: Paulius Saudargas, Laurynas Kasčiūnas
     Moderatorius:  majoras Donatas Mazurkevičius

5.  2016 11 21 Pasisakymai prisimenant Algirdą Patacką:
     Algirdo Patacko goreljefo atidengimas Kauno įgulos karininkų Ramovėje.

6.  2016 12 08  paskaita Kauno įgulos karininkų Ramovėje:
     Prof. Valdas Rakutis
Izraelio kariuomenė iš arčiau.
     Diskusijos. 
      Moderatorius:  majoras Donatas Mazurkevičius
    
18 val.

7. 2017 02 20 Diskusija Kauno įgulos karininkų Ramovėje:
    
Višegradas ir Lietuva.
    
18 val.
      Moderatorius:  majoras Donatas Mazurkevičius
      Dalyvauja:  Laurynas Kaščiūnas,    

 

Į pradžią